MY ROYAL CANIN PROGRAM FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

ÉS A MY ROYAL CANIN PROGRAM ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA

 (kihirdetve: 2021.07.01.)

 1. bevezetés
 1. A My Royal Canin program („Szolgáltatás”) egy olyan elektronikus platformon működő program, amelyben 16. életévüket betöltött kisállattulajdonosok regisztrálhatnak, majd regisztrációt követően a platformon kisállat-tartással kapcsolatos tudnivalókat ismerhetnek meg, valamint választásuk szerint különféle, akár időről-időre változó aktivitásokban vehetnek részt. A Szolgáltatásban való részvétel szabályait a jelen felhasználási feltételek („Felhasználási Feltételek”) tartalmazzák. A Felhasználási Feltételek elválaszthatatlan részét képezi a My Royal Canin program működtetésének adatkezelési vonatkozásairól szóló Adatvédelmi Tájékoztató („Adatvédelmi Tájékoztató”), melyet jelen dokumentum második részre tartalmaz.
 1. A szolgáltatás nyújtója
 1. A Szolgáltatás működtetője és a jelen Felhasználási Feltételekben meghatározott szolgáltatások nyújtója a Royal Canin Hungary Hobbiállat-eledel Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146., cégjegyzékszám: 01 09 270819, adószám: 13636366-2-43, email: info.hu@royalcanin.com, „Royal Canin”). A Royal Canin a szolgáltatás nyújtásához saját döntése szerint alvállalkozót vehet igénybe.
 1. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBE VEVŐJE
 1. A Szolgáltatást bármely 16. életévét betöltött magyarországi lakóhellyel rendelkező, nem cselekvőképtelen természetes személy igénybe veheti, aki a Szolgáltatás igénybevételére irányuló regisztrációs folyamatot elvégzi („Résztvevő”). A szolgáltatás igénybe veheti a 16. életévét be nem töltött személy, amennyiben ehhez a törvényes képviselője hozzájárult.
 1. A szolgáltatás tartalma
 1. A Royal Canin a Szolgáltatás keretében működteti a platformot, amely a következő címen érhető el: https://myroyalcanin.hu („Weboldal”). A Szolgáltatáshoz a Résztvevő a saját felhasználói fiókjába történő bejelentkezést követően férhet hozzá. A bejelentkezés előfeltétele a sikeres Regisztráció és feliratkozás. A Weboldalon (ideértve a Résztvevő felhasználói fiókját is) a Royal Canin választása szerinti tartalommal és gyakorisággal (i) kisállattartásra, a Royal Caninra és/vagy kapcsolt vállalkozásaira, a Royal Canin és/vagy kapcsolt vállalkozásainak és/vagy szerződött partnereinek termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó marketing-és egyéb információkat helyezhet el; (ii) a Felhasználó által regisztrált kisállat tartására, etetésére vonatkozó tudnivalókat küldhet emailben a Felhasználó részére;  (iii) különböző aktivitásokat és funkciókat (pl. vetélkedők, játékok) tehet elérhetővé a Résztvevők (vagy a Résztvevők bizonyos csoportjai) számára a Résztvevők által regisztrált kisállat (kutya vagy macska) profilokhoz rendelve („Aktivitások”). Az Aktivitások igénybevételével, tehát ráutaló magatartással, a Felhasználó elfogadja az adott Aktivitás feltételeit, melyeket az adott Aktivitáshoz tartozó részletes leírás tartalmaz. A Royal Canin olyan Aktivitást is elhelyezhet a Weboldalon, amelyben a részvétel egyéb, az Aktivitás leírásában jelzett módon történik. A Royal Canin teljes szabadságot élvez abban, hogy egyoldalúan, az általa meghatározott feltételek szerint tegyen vagy ne tegyen időről időre elérhetővé Aktivitásokat. Az Aktivitások tartalma a kisállat életkorától és típusától függően is változhat. Aktivitás különösen:
  1. a Kölyökprogram: Azok a Résztvevők, akik egy évesnél fiatalabb kisállatuk részére hoznak létre kisállatprofilt, kisállatuk gondozásával kapcsolatos információkat tölthetnek le, és kuponjátékban vehetnek részt, melynek sikeres teljesítése esetén kedvezménykupont kapnak. A Kölyökprogram részletes feltételeit a Kölyökprogramnál található leírás tartalmazza.
  2. a Kuponjáték: A Résztvevő a kuponjáték sikeres teljesítése esetén kedvezménykupont kap. Az adott Kuponjáték részletes feltételeit az adott Kuponjátéknál található leírás tartalmazza.
  3. a Hűségprogram: a Résztvevők a pontgyűjtési időszakban Royal Canin tápok vásárlása esetén feltöltik a bizonylatokat, ennek során pontokat gyűjtenek, és azokat a pontbeváltási időszakban ajándékokra válthatják be. Az adott Hűségprogram részletes feltételeit az adott Hűségprogramnál található leírás tartalmazza.
  4. a Nyereményjáték: a Résztvevők online vetélkedőkben (pl. memóriajáték, puzzle) vehetnek részt a játék időtartama alatt. A legjobban teljesítő és/vagy a legszerencsésebb Résztvevők jutalomban részesülnek az adott Nyereményjátékban szereplő leírás feltételei szerint. Az adott Nyereményjáték részletes feltételeit az adott Nyereményjátéknál található leírás tartalmazza.
  5. a Kölyökcsomag: A Royal Caninnal külön szerződött tenyésztőknél elérhető a Kölyökcsomag Aktivitás, amelynek leírása a Kölyökcsomagban található. A Kölyökcsomag Aktivitás leírása a Kölyökcsomag Aktivitásban való részvétel esetén a jelen Felhasználási Feltételek részét képezi.
 1. a szolgáltatás igénybe vétele: regisztráció és feliratkozás
 1. A Szolgáltatásra  a Weboldalon lehet feliratkozni, ahol a Résztvevő elolvashatja a jelen felhasználási feltételeket valamint a Mars Incorporated vállalatcsoport weboldal felhasználási feltételeit. A feliratkozás azzal történik meg, hogy a Résztvevő megadja nevét, emailcímét és jelszavát a  regisztrációs űrlapon, és elfogadja a Mars Incorporated vállalatcsoport adatvédelmi nyilatkozatát. A regisztrációs űrlap kitöltése és a Mars Incorporated vállalatcsoport adatvédelmi nyilatkozatának elfogadását követően a Résztvevő egy visszaigazoló e-mailt kap, amelyben megerősítheti, hogy felhasználói fiókot kíván létrehozni („Regisztráció”).
 2. A sikeres Regisztrációt követően a regisztrált Résztvevő a saját felhasználói fiókjába történő első bejelentkezéskor a jelen Felhasználási Feltételek és Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásával iratkozhat fel a My Royal Canin programba. A sikeres feliratkozást követően tud a Részvevő a saját felhasználói fiókjába belépni. A Résztvevő a saját felhasználói fiókjában külön profilt tud létrehozni a saját egy vagy több kisállatának. Az Aktivitásokban történő részvétel feltétele a kisállat profil létrehozása. A Résztvevő az egyes regisztrált kisállatainak profilján keresztül tud az Aktivitásokban részt venni. A kisállat profiljának törlése esetén a kisállat profiljához tartozó adatok (pl. a Hűségprogramban gyűjtött pontok) visszaállíthatatlanul törlésre kerülnek, azokat másik kisállatprofilba átvinni nem lehet.
 1. A résztvevő kötelezettségei
 1. A Résztvevő köteles valós és helyes adatokat megadni a Szolgáltatás használatakor, és elérhetőségi adatait naprakészen tartani, a felhasználói fiókjával kapcsolatos hozzáférési adatokat köteles bizalmasan kezelni, azokat harmadik félnek nem adhatja át.
 2. A Résztvevő tevékenysége nem irányulhat a Szolgáltatás visszaélésszerű használatára.
 1. A résztvevő részvételének IDŐTARTAMA, felfüggesztése, megszüntetése, a szolgáltatás megszüntetése
 1. Az alkalmazandó jogszabályok alapján a regisztrációját követő tizennégy (14) napon belül díjfizetés és indokolás nélkül, megfelelő írásos nyilatkozattal a Résztvevő elállhat a részvételétől (illetve visszavonhatja erre vonatkozó hozzájárulását).
 2. A Résztvevő ezen túlmenően is bármikor díjfizetés nélkül megszüntetheti a részvételét, amennyiben felhasználói fiókját törli, vagy a Szolgáltatás nyújtása céljából adott hozzájárulását a jelen Felhasználási Feltételekben vagy az Adatvédelmi Tájékoztatóban jelzett elérhetőségekre küldött nyilatkozatában visszavonja.
 3. A Royal Canin jogosult a Résztvevő felhasználói fiókjához való hozzáférését és részére a Szolgáltatás nyújtását azonnali hatállyal 30 napra felfüggeszteni, amennyiben visszaélés gyanúja merül fel, vagy ha a Résztvevő a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseit megszegi. Ha emiatt a Royal Canin a Résztvevő részvételét felmondja, a felfüggesztés időtartama a felmondási időszakra automatikusan meghosszabbodik. Visszaélés vagy más súlyos szerződésszegés esetén a Royal Canin jogosult a Résztvevőt az ismételt részvételtől eltiltani.
 4. A Royal Canin fontos okból bármikor felmondhatja a Résztvevő részvételét, amelyet a Résztvevő nyilvántartott emailcímére 30 nappal (felmondási idő) a Szolgáltatás Résztvevő részére való nyújtásának megszűnést megelőzően kell elküldenie. Fontos ok lehet pl. visszaélés gyanúja, a jelen Felhasználási Feltételek megszegése, hibás elérhetőségi adatok vagy bármely más, a jóhiszeműség és a kölcsönös együttműködés elvébe ütköző magatartás a Résztvevő részéről.
 5. Felmondás esetén a felmondási idő elteltével a Royal Canin nem nyújtja tovább a Szolgáltatást – ideértve a Résztvevő által igénybe vett Aktivitásokat is és nem biztosít hozzáférést a felhasználói fiókhoz sem.
 6. A Royal Canin fenntartja a jogot arra, hogy a Szolgáltatást, azaz a Weboldal működtetését bármikor megszüntesse, 30 nappal azt követően, hogy erről, a Szolgáltatás megszűnésének napjáról és az egyéb tudnivalókról a Résztvevőt e-mailben tájékoztatta.
 7. Ha a Résztvevő eláll, saját felhasználói fiókját törli, adatkezelési hozzájárulását visszavonja, a részvétel felmondással megszűnik vagy a Royal Canin megszünteti a Szolgáltatást, a felhasználói fiókhoz a Résztvevő a továbbiakban nem férhet hozzá.
 8. A Szolgáltatás nyújtásának megszűntetésére irányuló vagy jelen Felhasználási Feltételek, illetőleg az Adatvédelmi Tájékoztató alapján azt eredményező jognyilatkozatok technikai okokból nem vonhatók vissza.
 9. A Mars Incorporated vállalatcsoport weboldalainak felhasználási feltételei és a Mars Incorporated vállalatcsoport adatvédelmi tájékoztatója (https://www.mars.com/privacy-policy-hungary) úgyszintén irányadók a Jelen Felhasználási feltételekre és a részvételre.   
 1. módosítás
 1. A Royal Canin a jelen Felhasználási Feltételeket és az az alapján nyújtott szolgáltatások nyújtásának módját a jövőre nézve bármikor egyoldalúan aktualizálhatja, pl. elérhetőségi adatok, technikai frissítések, egyes aktivitások kezdő időpontjai stb. okán. Az aktualizálásról a Résztvevőket emailben értesíti, egyúttal az aktualizált verziót teszi közzé a Weboldalon.
 2. A Royal Canin a jelen Felhasználási Feltételek lényeges rendelkezését is módosíthatja egyoldalúan. Ekkor a módosításra vonatkozóan a Résztvevőknek emailben értesítést küld. Amennyiben a Résztvevő 14 naptári napon belül nem utasítja vissza a módosítást emailben vagy egyéb írásos értesítés útján, úgy a Royal Canin azt a Résztvevő beleegyezéseként értékeli, a módosítás a 15. napon lép hatályba. A módosítás visszautasítására vonatkozó nyilatkozat egyben a részvétel megszüntetésére irányuló nyilatkozatnak minősül, amely esetben Royal Canin úgy jár, mintha a Felhasználó a 14. napon a felhasználói fiókját törölte volna.
 1. A weboldal használatának különös feltételei
 1. A Weboldal használatára a magyar jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben, amennyiben jelen Felhasználási Feltételek másképp nem rendelkezik, a MARS Csoport weboldal felhasználási feltételei („MARS Felhasználási Feltételek”) is irányadóak, melyek a következő linken érhetők el: https://www.mars.com/legal-hungary;
 1. Felelősség
 1. A Royal Canin a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja a felelősségét a jelen Felhasználási Feltételek és azt kiegészítő esetleges további, a Résztvevő által elfogadott feltétel alapján nyújtott szolgáltatásért, kivéve a Royal Canin által szándékosan okozott, valamint az emberi életben, testi épségben vagy egészségben okozott károkért. A Royal Canin különösen teljes mértékben kizárja a felelősséget harmadik felek cselekményeiért, ideértve azt is, ha a Royal Canin által nyújtott aktivitásban bármilyen módon harmadik fél vagy annak terméke részt vesz.
 1. kapcsolattartás
 1. A Résztvevő a My Royal Canin programmal kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken kérhet felvilágosítást: info.hu@royalcanin.com  
 2. A Royal Canin a Résztvevővel az adatlapján megadott elérhetőségeken keresztül lép kapcsolatba.
 1. Panaszkezelés
 1. A Résztvevő kérdéseivel vagy panaszával a My Royal Canin alábbi elérhetőségein egyeztethet: info.hu@royalcanin.com. Megkeresésére igyekszünk mielőbb, de legkésőbb 30 napon belül válaszolni. A Résztvevő jogosult a létrejött szerződésből eredő jogvitájával bírósághoz, illetőleg a saját lakóhelye szerinti, vagy a fővárosi kereskedelmi és iparkamara által működtetett békéltető testülethez fordulni, mely utóbbi elérhetősége a következő: Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Telefon: +36-1-488-2131, Fax: +36-1-488-2186, E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu , Honlap: www.bekeltet.bkik.hu  A Royal Canin igénybe veszi a békéltető testület előtti eljárást és abban együttműködési kötelezettség terheli. Amennyiben a panasza kezelésével a Résztvevő nem ért egyet, a lakóhelye szerinti járási hivatalhoz is fordulhat. Az egyes megyeszékhelyek szerinti járási hivatalok elérhetőségéről a következő linken tájékozódhat: http://jarasinfo.gov.hu  

 

 

 

A MyROYAL CANIN ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA

 

1.         ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1       Az Adatvédelmi Tájékoztató célja

1.1.1    A jelen Adatvédelmi Tájékoztató (a „Tájékoztató”) célja, hogy tájékoztatás nyújtson a MyRoyal Canin programban résztvevő, regisztráló érintettek számára a Royal Canin Hungary Kft. valamint kapcsolt vállalkozásai („Royal Canin” vagy „Adatkezelő”) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekről, és az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikájáról, amelyet a Royal Canin, mint Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el.

1.1.2    Az Adatkezelő adatvédelmi politikájának kialakításakor különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint az egyéb releváns jogszabályok rendelkezéseit.

1.1.3    Az Adatkezelő a GDPR 30. cikke (5) bekezdése alapján adatkezelési tevékenységek nyilvántartásának vezetésére nem köteles. Az Adatkezelő ugyanakkor az elszámoltathatóság elvét figyelembe véve, szükség esetén jelen Tájékoztatójában feltünteti és azok változása esetén megfelelően módosítja adatkezelői és adatfeldolgozói tevékenységeit, valamint nyilvántartást vezet esetleges adatvédelmi incidenseiről.

1.1.4    Az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekről, és az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikájáról az Adatkezelő adatvédelmi szabályzat rendelkezik. Az adatvédelmi szabályzat megfelelő fizikai, szervezési és informatikai intézkedésekkel védi az adatok biztonságát, a GDPR rendelkezéseivel összhangban meghatározza az esetleges adatvédelmi incidensek esetén alkalmazandó intézkedéseket.  

1.2       Fogalmak:

1.2.1    Adat vagy Személyes Adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Érintett – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

1.2.2    Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében Személyes Adatokat kezel.

1.2.3    Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes Adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes Adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

1.2.4    Adatvédelmi Tájékoztató vagy Tájékoztató: egy olyan írott szöveg, melynek célja, hogy megfelelően tájékoztassa az Érintetteket Személyes Adataik kezeléséről, beleértve a jogalapot, célt, az adatkezelés idejét, valamint az Érintettek jogait.

1.2.5    Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül az alábbi személy és kapcsolt vállalkozásai:

Név:    Royal Canin Hungary Hobbiállat-eledel Forgalmazó Korlátolt

            Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám:         01 09 270819

Adószám:                    13636366-2-43

Cím/székhely:              1113 Budapest, Bocskai út 134-146.

Kapcsolattartó:            Tóth Tamás ügyvezető

Telefonszám:               +36(1)9191491

E-mail cím:                  info.hu@royalcanin.com

1.2.6    Regisztráció: Mars Incorporated vállalatcsoport weboldalainak adatvédelmi nyilatkozata elfogadásával saját felhasználói fiók létrehozatala.

1.2.7    Feliratkozás: a My Royal Canin programban való részvétel érdekében a Weboldalon történő feliratkozás, melynek során az Érintett egyidejűleg elfogadja a Felhasználási Feltételeket, megadja személyes adatait és hozzájárul az Adatkezelő jelen tájékoztató szerint megvalósított adatkezeléséhez.

1.2.8    Felhasználási Feltételek: A My Royal Canin keretében nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételei

1.2.9    Felhasználói Fiók: Az Érintett érvényes és eredményes Regisztrációjával az Adatkezelő honlapján létrehozott az Érintett és az Adatkezelő közötti, valamint a My Royal Canin programmal összefüggő interakciók számára létrehozott elektronikus felület.   

1.2.10  Adatvédelmi Incidens vagy Incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

1.2.11  Áfa tv.: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény.

1.2.12  Art.: az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény.

1.2.13  Érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy.

1.2.14  GDPR: az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete.

1.2.15  Honlap:  https://myroyalcanin.hu

1.2.16  Infotv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

1.2.17  Közösségi Oldalak: bármelyik ezek közül: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter Google+.

1.2.18  NAIH: Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság.

1.2.19  Az Adatkezelő kapcsolt vállalkozásai: Mars Incorporated és vállalatcsoportja tagjai.

1.2.20  Ptk.: a 2013. évi V. törvény a polgári törvénykönyvről.

1.2.21  Sztv.: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

1.2.22  Szolgáltatás: Az Adatkezelő által a felhasználási feltételek szerint biztosított szolgáltatások. 

1.2.23  Aktivitás: Az Érintett vagy a Résztvevők bizonyos csoportjai) számára a Résztvevők által regisztrált kisállat (kutya vagy macska) profilokhoz rendelten elérhető funkciók, alkalmazások (pl. vetélkedők, játékok).

2.         A MY ROYAL CANIN PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELLEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS

2.1       Jogalap:

2.1.1    Az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont], amelyet az érintett a My Royal Canin programba történő Feliratkozás illetve az egyes külön programokra, nyereményjátékokra való jelentkezése során illetve az egyes aktivitások igénybevétele útján ad meg. Amennyiben egyes külön programok, nyereményjátékok, aktivitások igénybevételéhez a jelen Tájékoztatóban foglalt adatok mellett további adatok kezelése vagy a Tájékoztatóban foglalt adatkezelési módtól eltérő adatkezelés szükséges, úgy erről az Adatkezelő előzetesen külön tájékoztatást nyújt.

2.1.2    Az Érintett hozzájárulásán alapuló adatkezeléssel összefüggő kötelező adatkezelés (pl.: adózással összefüggő adatkezelés) [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont].

2.1.3    A harmadik országokba történő adattovábbítás kapcsán az adattovábbítás jogalapja az érintett regisztráció során adott hozzájárulása [GDPR 49. cikk (1) bekezdés a) pont], illetve a My Royal Canin programmal összefüggő jogviszony teljesítése [GDPR 49. cikk (1) bekezdés b) pont]. 

2.2       Az Adatkezelések célja:

2.2.1    Kutya- és macskatulajdonosok számára a kisállatuk tartásával és etetésével kapcsolatos információátadás illetve hírlevél küldése, az online felület személyre szabása, élmény- és tapasztalatmegosztás, játék.

2.2.2    Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos tájékoztatás.

2.2.3    Hűségprogram lebonyolítása.

2.2.4    A Szolgáltatás igénybevétele során az Érintett részére különböző nyeremények, juttatások kiszállítása.

2.2.5    Külön adott és bármikor visszavonható hozzájárulás alapján az Adatkezelő termékeinek promóciója, direkt marketing.

2.2.6    A kötelező adatkezelés szerinti kötelezettségek teljesítése (adózással összefüggő adatkezelés).

2.3       A kezelt Személyes Adatok köre:

2.3.1    Az érintett neve, címe és elérhetőségi adatai;

2.3.2    A My Royal Canin programmal összefüggő esetleges adófizetési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok, így a 2.3.1 pontban felsoroltakon túl például az Érintett adóazonosító jele, a részére juttatott nyeremény adatai.

2.3.3    Az Érintett beceneve, kisállatainak adatai, az Érintett vásárlásainak adatai, preferenciái, rögzített Aktivitásai. 

2.3.4    Az Érintett regisztrációjához, webes aktivitásának biztosításához szükséges informatikai adatok, így különösen az úgynevezett sütik. A sütik alkalmazásával kapcsolatos részletes tájékoztatást az alábbi linken érheti el: https://www.mars.com/cookies-hungary.

2.3.5    A Közösségi Oldalak adatkezelései az Adatkezelőtől függetlenül történnek, amiért az Adatkezelő nem vállal felelősséget. A Közösségi Oldalak adatkezeléséről az Érintett az adott Közösségi Oldalon tájékozódhat.

2.4       Az Érintett, mint címzett felkeresése, az érintettnek küldött üzenetek:

2.4.1    Az Adatkezelő a Szolgáltatások részeként, illetve azok igénybevételével összefüggésben e-mailen és az Érintett által megadott egyéb elérhetőségein keresztül tájékoztatást nyújthat az Érintett részére illetve megkeresheti jognyilatkozat kérése céljából. Az Érintett különösen az alábbi tágyban kaphat tájékoztatást, hírlevelet illetve megkeresést:

(a)        a regisztrált kisállat tartására, etetésére szolgáló tudnivalók a regisztrált kisállatra készített külön tájékoztató levél vagy általános hírlevél útján;

(b)       rendeléssel kapcsolatos információk;

(c)        új aktivitások bevezetésével, működő aktivitások módosításával, megszüntetésével kapcsolatos tájékoztatás;

(c)        a Felhasználási Feltételekben, Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseiben bekövetkezett változtatásokról való tájékoztatás;

(d)       informatikai rendszerüzenet.

2.4.2    Amennyiben ahhoz az Érintett külön hozzájárult, úgy az Adatkezelő e-mailen és az Érintett által megadott egyéb elérhetőségein keresztül közvetlen üzletszerzés céljából marketing tartalmú üzeneteket továbbíthat az Érintett részére. A marketing tartalmú üzenetek küldését adott hozzájárulását az Érintett bármikor visszavonhatja illetve megtilthatja az ilyen üzenetek küldését.  

2.5       Az Adatkezelés ideje:

2.5.1    A My Royal Canin programmal összefüggő adatkezelés az Érintett Felhasználói Fiókjának törlését, a Szolgáltatás igénybevételétől történő elállást vagy attól való felmondást, illetve az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonását követő 30. napig történik.

2.5.2    Amennyiben a My Royal Canin program számviteli vagy adózási jogkövetkezményekre vezet (így különösen, amennyiben az Érintett nyereményben, egyéb juttatásban részesül), úgy az adatokat a 2.5.1 pontban foglaltaktól eltérően a mindenkori jogszabályban előírt ideig kerülnek megőrzésre (számviteli bizonylatok megőrzési ideje például 8 év - Sztv. 169. §).

2.5.3    A Regisztrációval kapcsolatos adatkezelések tekintetében a Mars Adatvédelmi Nyilatkozatában foglaltak irányadók. A Regisztráció megszűnése azonban a My Royal Canin programmal összefüggő adatkezelés megszűnését (ide nem értve a 2.5.3 pontban foglalt adatkezelést) és az Érintett Felhasználói Fiókjának törlését eredményezi.

2.6       Adattovábbítás illetve az Adatkezelő kapcsolt vállalkozásai általi adatkezelések:

2.6.1    A Royal Canin adatkezeléseit a kapcsolt vállalkozásaival, így a Mars Incorporated és vállalatcsoportja tagjaival közösen valósítja meg az Érintett Regisztrációjára tekintettel.  A Mars Incorporated és vállalatcsoportja adatkezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatást a Mars Adatvédelmi Nyilatkozatát (a https://www.mars.com/privacy-policy-hungary weblapon) az Érintett a Regisztráció során fogadta el. Az Érintett miután kitölti a regisztrációs űrlapot elfogadva a Mars Adatvédelmi Nyilatkozatát, egy visszaigazoló e-mailt kap. Ezt követően van az Érintettnek módja arra, hogy az erre rendszeresített űrlapok kitöltésével a My Royal Canin programra illetve a Royal Canin illetve a Mars Incorporated vállalatcsoport weboldalainak más platformjára feliratkozzon, jelentkezzen. A Royal Canin a My Royal Canin programmal összefüggő adatkezelés a Regisztráció során megadott adatokat veszi át és a Regisztráció által létrehozott felhasználói fiókot veszi alapul.

2.6.2    Az Adatkezelő és kapcsolt vállalkozásainak adatkezelése illetve egyes adatfeldolgozók adatfeldolgozási tevékenysége bizonyos esetekben harmadik országban valósulhat meg. A harmadik országok elsősorban az Egyesült Királyság és az Amerikai Egyesült Államok. Az Adatkezelő bízik abban, hogy a megnevezett országok és az Európai Unió között (megfelelőségi határozat és a megfelelő garancia útján) olyan adatvédelmi együttműködés jön létre, amely biztosítja a nevezett országokba való adattovábbítást, azonban ilyen megállapodás hiánya, mint különös helyzet esetére megfelelő és elfogadható jogalapként az Érintett hozzájárulását [GDPR 49. cikk (1) bekezdés a) pont], illetve a My Royal Canin programmal összefüggő jogviszony teljesítését [GDPR 49. cikk (1) bekezdés b) pont] tekinti. Adatkezelő az Érintettet külön tájékoztatja, hogy megfelelőségi határozat és a megfelelő garancia hiányában sem áll fenn számottevő kockázat abban, hogy az adatkezelés részben harmadik országokban valósulhat meg, tekintettel arra, hogy a Mars Incorporated és vállalatcsoportja komoly intézkedésekkel védik a személyes adatokat, és a személyes adatok köre alapvetően kizárja annak valószínűsítését, hogy az Érintett jogait és szabadságait komoly sérelem érheti.

2.6.3    Az Adatkezelő, valamint a Mars Incorporated és vállalatcsoportja tagjai a felhasználói fiók kiszolgálása és üzemeltetése érdekében az Okta, mint adatfeldolgozó szolgáltatásait veszi igénybe, melynek keretében egyes adatkezelési műveletek részben vagy egészben az Egyesült Államokban valósulhatnak meg. Az Okta, mint adatfeldolgozó adatkezelési tájékoztatója a következő linken érhető el: https://www.okta.com/privacy-policy/

2.6.4    Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók listája a Honlapon kerül publikálásra.

2.7       A Tájékoztató módosítása:

2.7.1    Az Adatvédelmi Tájékoztató Érintett jogait nem érintő, technikai jellegű módosítását (pl. az Adatkezelő címének módosítása, igénybe vett adatfeldolgozókban történő változás) illetően az Adatkezelő a módosítás honlapján való közzétételével ad tájékoztatást.

2.7.2    Az Adatvédelmi Tájékoztató olyan módosítását illetően, amelyek érintik vagy érinthetik az Érintett jogait, az Adatkezelő e-mailben küld tájékoztatást az Érintett részére, és amennyiben az Érintett 14 napon belül az Érintett nem tiltja meg a módosított Adatvédelmi Tájékoztató szerinti adatkezelést, úgy az a részéről elfogadottnak minősül. Az Érintett dönthet úgy, hogy a módosított Adatvédelmi Tájékoztató szerinti adatkezeléshez nem járul hozzá, mely esetben az Adatkezelő a jelen Adatvédelmi Tájékoztató 3.1.8 pont szerint a személyes adatok kezelését megszünteti és törli az Érintett személyes adatait.

3.         AZ ÉRINTETTEK JOGAI, ÉRVÉNYESÍTÉSÜK MÓDJA

3.1       Kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel

3.1.1    Az Érintettek az alábbi jogaikat e-mailben vagy tértivevényes ajánlott postai levélben írásban gyakorolhatják az Adatkezelő 1.2.5 pontban felsorolt elérhetőségein.

3.1.2    Az Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül megvizsgálja a megkereséseket és döntéseket hoz velük kapcsolatban, melyeket írásban juttat el az Érintettekhez.

3.1.3    Az Érintett bármikor kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e az Érintett Személyes Adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes Adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.

3.1.4    A tájékoztatáskérés kiterjedhet az Érintettnek az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes Adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Érintett adatait.

3.1.5    Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes Adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, az Érintett kérheti a hiányos Személyes Adatok kiegészítését.

3.1.6    Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes Adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez, amennyiben ez szükséges.

3.1.7    A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az Érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes Adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

3.1.8    Az Adatkezelő a Személyes Adatokat haladéktalanul, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül törli, ha

(a)        az Érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az Érintett visszavonja a hozzájárulását, törli a felhasználói fiókját, a Szolgáltatás igénybevételétől eláll, vagy azt felmondja, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

(b)       ha az adatkezelés jogszabály által megengedett időtartama lejárt;

(c)        ha az Adatkezelés célja megvalósult, ideértve azt is, ha a Felhasználási Feltételek szerint az Adatkezelő a My Royal Canin szolgáltatás nyújtását megszünteti;

(d)       az Érintett tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a direkt marketing célú adatkezelés ellen tiltakozik;

(e)        a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

(f)        a személyes adatok törlését jogszabály vagy hatósági döntés teszi kötelezővé.

3.1.9    Az Adatkezelő – az Érintett neve és elérhetőségi adatait és egyéb az Érintett beazonosítását lehetővé tevő adat kivételével – dönthet úgy, hogy törlés helyett a személyes adatot anonimizálja, azaz az adatot az Érintetthez nem köthető módon, statisztikai és kutatási célból tovább kezeli. 

3.1.10  Az Érintett kérheti, hogy Személyes Adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Érintett vitatja a kezelt Személyes Adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelők ellenőrizzék a Személyes Adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általuk kezelt Személyes Adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes Adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

3.1.11  Az Érintett kérheti, hogy Személyes Adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi a kezelt Személyes Adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

3.1.12  Az Érintett továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes Adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de az Érintett igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

3.1.13  Az Érintett tiltakozhat Személyes Adatainak kezelése ellen (i) ha a Személyes Adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az Adatkezelő az Érintett tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt Személyes Adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes Adatok korábban továbbításra kerültek. Tiltakozás esetén az adott Érintett adatainak kezelését az Adatkezelő megszünteti, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

3.2       Hatóság és bírósági jogérvényesítési lehetőségek

3.2.1    Az Érintett az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, melynek elérhetőségei a következők:

Cím     1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon +36 1 391 1400

Telefax +36 1 391 1410

E-mail  ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap www.naih.hu

3.2.2    Az Érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre az Érintettet tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.